newmeny.jpg
top
   

newmeny.jpg

Sølvskottberget Rehabiliteringssenter AS er en privat helseinstitusjon som har avtale med Helse øst RHF om levering av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten.

Velkommen til oss

Vi tilbyr et rehabiliteringsopphold i et lite, men inspirerende miljø. Pasienten tar selv aktivt del i sin egen rehabilitering for at oppholdet skal bli et skritt på veien mot en bedre hverdag.

Vi arbeider målrettet for å sikre høy kvalitet på våre tjenester. Sølvskottberget Rehabiliteringssenter AS er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001: 2000. Dette er vår garanti for at vi arbeider med kvalitet og stadig forbedring.

Hvis du ønsker rehabilitering utover det som dekkes av Helse øst RHF, så kan det bli aktuelt å dekke dette selv. Kontakt gjerne STK Finans for videre finansiering av opphold og behandling.